تماس گرفتن ایران اعتماد روزنامه خبر

تماس گرفتن: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

امکان زنده‌بودن کوهنوردان مفقودشده صفر است/ هماهنگ نکرده‌ بودند ، رئیس هیأت کوهنوردی لرستان

رئیس هیأت کوهنوردی لرستان گفت: امکان زنده‌ بودن کوهنوردان مفقود شده است در اشترانکوه صفر است. رئیس هیأت کوهنوردی لرستان: امکان زنده بودن کوهنورد..

ادامه مطلب